وسعت عشق من....

 شاید اگر گذشت سالی نبود

هرگز باورم نمی شد

که وسعت عشق من به تو

به اندازه تمام فصل های خداست.............

/ 7 نظر / 18 بازدید
ساقی

امروز روز 5 اسفندماه است روز جشن اسفندگان روز عشق و عاشقی و بالندگی ای ایرانی روز عشق برتو مبارک[گل]

ساقی

اری شاید اگر گذشت سالی نبود هرگز باورت نمی شد که وسعت عشق تو به من به اندازه تمام فصل های خداست.... ولی ایا به این اندیشیده ای که این گذر سالها پیرت کرده است نگاهی به موی سپید روی جروک و دست لرزانت کن و باز بیاندیش 000

نيلوفر

زبان استخوان ندارد اما ... به راحتی استخوان میشکند !!!

نيلوفر

در چشمانم تنهايي ام را پنهان مي کنم در دلم ، دلتنگي ام را در سکوتم ، حرفهاي نگفته ام را در لبخندم ، غصه هايم را

نيلوفر

دلم که میگیرد... دستش را میگیرم حوالی خانه تو ..! تابش میدهم نزدیکی های نفس کشیدنت..! ... یاد دوستت دارم هایت می افتد کمی گریه میکند ..! بعد....آرام میشود! ...

نيلوفر

دلم که میگیرد... دستش را میگیرم حوالی خانه تو ..! تابش میدهم نزدیکی های نفس کشیدنت..! ... یاد دوستت دارم هایت می افتد کمی گریه میکند ..! بعد....آرام میشود! ...

نيلوفر

تنــــهایـی ،سخت نیست..ســـــــــرده !!.. بعد....آرام میشود! ...