نیاز عشق...

عشقم را به تو

با سانسور آغاز کردم

و اشتیاقم را به محبت

با حسرت نگاهم نثارت می کنم

دستگیره نگاهم را

به لطف نوازشت پیوند می زنم

و خوابهای خوب دیدنت را

به باغ آرزو می برم

چشمهایم

عطش دیدن ترا دارد

و تنها خاطره ای از طرح نگاهت را

به یادگار می برم....

 

سعیده حسینیان

/ 0 نظر / 33 بازدید