# شعر

حباب...

بغضی در گلویم مانده به قدر تمام فریادها به پهنای ابدیت واژه ها به بلندای قامت عشق… (دوستت دارم) هایم پایانی ندارد اما چه کنم؟ غبار ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 23 بازدید