# دلنوشته

هستی ام را...

هستی ام را روی دایره میریزم کمی دلگیر کمی عاشق کمی دیوانه ام اما خـــــــدایا مگربا تقدیرت میشود نساخت!؟ مدارا کردنم نوعی مداواست...... هستی ام جان دوباره میخواهد در ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید

مزار...

گس بود و مسموم هوای نفس نفس دلتنگی گنگ بود و نامعلوم روزگار عاشق پیشگی مان در هوای بی رمق شهر عادتها چقدر  نفس کشیدن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید

درد...

از به هرزه کشاندن احساسی چون عشق در تار وپود دلتنگی های  زندگی تا به قعر عادت زیستن به قیمت استثمار انسان بودنمان فاصله ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 40 بازدید