# دلنوشته

ستاره....

می بینمت ستاره  از آن دورها  برایم دست تکان می دهی و این یعنی حضور تو.... گر چه اینروزها دنیای کوچک من  بی تو  اندازه ی تنهایی اتاق ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

ما....

یاد نگرفته ایم پیش از خود برای دیگری آرزو کنیم بودن کنار گندمزار را نمی فهمیم انگیزه مان شکافتن آسفالت خیابانی است که میل به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید