تو را چه بنامم.....

تو را چه بنامم که نگویی تقلید می کند

تو را چه بنامم؟

پیش از این بسیاری تو را سروده اند

بعد از این نیز بسیار تو را خواهند سرود

تو تجسم عشقی

تو نبض دوست داشتنی

تو از شعر آفریده شده ای

تو را چه بنامم که نگویی تقلید می کند

تو را چه بنامم؟

دیگرانی که تو دوستشان می داری

قدر چشمان تو را نمی دانند

دیگرانی که تو دوستشان می نامی

تو را از یاد برده اند

تو را چه بنامم که نگویی جسارت می کند؟

زیبا!

رویا!

ای هر آنچه هستی

تو را چه بنامم که نگویی تقلید می کند؟

آری ،،،،،،

اینروزها به همه آنان که دوستی تو را دارند حسادت می کنم

و من.........................

هیچ

 

با الهام از (بانو) پابلو نرودا

/ 1 نظر / 30 بازدید
ساقی

زیبابود اقای امید ی خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی! چه خیال آب روشن که به تشنگان نمایی؟ دل خویش را بگفتم - چو تو دوست می گرفتم؛ نه عجب که خوبرویان بکنند بی وفایی [لبخند][گل]