/ 4 نظر / 12 بازدید
فائزه

آنکه در قلب خودش همچو تویی را دارد آسمانها و زمین را همه یکجا دارد هر چه با سنگدلی از تو رسد زیباییست دُر، درونِ دلِ سنگیِ صدف، جا دارد فقط از چشم خودت چشم مرا دور نکن حرمت چشم تو چیزیست که دریا دارد اشک من دیدی و شاید به خودت می گویی دیدن گریه یک مرد تماشا دارد ============== سلام يا خداحافظ؟؟

حمید

قشنگ تر از این تصویر نمیشد

ساقی

دريا ، - صبور و سنگين – مي خواند و مي نوشت : « .... من خواب نيستم ! خاموش اگر نشستم ، مرداب نيستم ! روزي كه برخروشم و زنجير بگسلم ؛ روشن شود كه آتشم و آب نيستم ! »