کمی دلگیرم از تو...

کمی دلگیرم از تو

از شادی بی دلیلت

که روزگاری آرزویم بود

کمی از کوچه

از آیینه

وآفتاب

دلگیرم.... 

خنده هایت را بی واسطه

به من هدیه کن

اینجا کسی

قسمتی  ازبغضش را قورت می دهد گاهی.... 

در چشم یک مسافر

مرا هم ببین

کمی عمیق تر

بی بهانه اما...دل سیر

کمی دلگیرم از تو.... 

من

از تو

از دلتنگی های تو

به قدر پنجره ای

به قدر لبخندی

به یادگار خواهم برد

تو

از من

از دلتنگی ها

از سوء تفاهم ها

اندک شادی مرا

به تاراج می بری

کاش

کاش آرامتر گفته بودم

دوستت دارم.....

 

از:اکبر امیدی

/ 0 نظر / 42 بازدید